Met ‘Nusantara Gesprekken’ wil Stichting Nusantara Amsterdam thema’s over kolonisatie, slavernij, WO II en inheems overzees verzet aan de orde stellen om deze verhalen en herinneringen te kunnen doorgeven en duurzaam levendig te houden.

De Nusantara Gesprekken wil met lezingen en debatten de onder-belichte zaken uit de Nederlandse kolonisatie, de slavernij en tweede wereld- en koloniale oorlogen aanhangig maken en biedt de (directe) betrokkenen de gelegenheid hun verhaal te vertellen aan de hand van thema’s die er werkelijk toe doen.

De lezingen dienen als een leidraad, ook om ‘het ijs te breken’ zodat ieder (groep) in vrijheid en vertrouwen over (eigen) ervaringen, orale verhalen en herinneringen kan praten. 

De verhalen en herinneringen met andere Amsterdammers delen in de hoop dat het historische en het gevoel van verbondenheid tussen de inwoners onderling vergroot wordt. Nusantara-Amsterdam is ervan overtuigd dat kennis over het verleden bijdraagt aan acceptatie, waardering en respect voor elkaar.

Doelgroep

Ouderen en jongeren die gelieerd zijn aan Nusantara-Amsterdam met een diverse culturele, religieuze en etnische achtergrond die zich nog verbonden voelen met Oost Indië/Indonesië en West Indië. Ouderen en jongeren die betrokken worden met de activiteiten van stichting Nusantara Amsterdam en die zich verbonden voelen met de geschiedenis van de Oost en/of West. De meeste ouderen uit de Oost hebben Indië nog gekend en hebben dientengevolge ook de langdurige periode van oorlog (Japanse bezetting, Bersiap periode, dekolonisatieoorlog), als ook de al dan niet gedwongen migratie naar Nederland meegemaakt.

Ouderen en jongeren met dezelfde achtergrond die verbonden zijn aan de voormalige overzeese gebiedsdelen in de Oost en in de West of elders in Nederland wonen worden uitgenodigd.